Młodzieżowa Rada Miejska

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Miliczu kadencja 2014 – 2016

LP. Nazwisko i imię radnego Szkoła
1 Zuzanna Ludwiczak Gimnazjum w Sułowie
2 Dominik Nocny Gimnazjum w Sułowie
3 Maksymilian Cierpisz Gimnazjum w Sułowie
4 Kornelia Jasińska Gimnazjum we Wróblińcu
5 Roksana Grzęda Gimnazjum we Wróblińcu
6 Martyna Miszkiewicz Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim
7 Julia Banasiak Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim
8 Karolina Kowalska Szkoła Podstawowa Nr 2
9 Kamil Chiliński Szkoła Podstawowa Nr 2
10 Kamila Jasińska Szkoła Podstawowa Nr 2
11 Klaudia Szel Szkoła Podstawowa w Czatkowicach
12 Amelia Bereźnicka Szkoła Podstawowa w Czatkowicach
13 Olimpia Kosakowska Gimnazjum w Miliczu
14 Patrycja Krawczyk Gimnazjum w Miliczu
15 Szymon Borowiak Gimnazjum w Miliczu
16 Amelia Czub Szkoła Podstawowa w Sułowie
17 Wiktoria Wołyniak Szkoła Podstawowa w Sułowie
18 Hanna Dopieralska Szkoła Podstawowa w Dunkowej
19 Angelika Musielak Szkoła Podstawowa w Dunkowej
20 Dawid Karpiński Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku
21 Zuzanna Iwanicka Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku

Opiekunowie merytoryczni MRM: Katarzyna Józefiak i Tomasz Kusch
Telefon kontaktowy: 606151354

Młodzieżowa Rada Miejska w Miliczu została reaktywowana w 2012 r. W jej skład wchodzi 21 radnych ze wszystkich szkół gminnych. Przewodniczącą Rady jest Olimpia Kosakowska , zastępcami – Szymon Borowiak oraz Dominik Nocny. Głównym zadaniem Rady jest inicjowanie i opiniowanie działań związanych z młodzieżą. Młodzieżowa Rada Miejska bierze obecnie  udział w projekcie „Współpraca na rzecz kształtowania polityk publicznych na Dolnym Śląsku” organizowanym przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.