Aktualności gminy Milicz

2 lipca 2015

Zapraszamy na rowery!

W terenie tak bogatym w obszary cenne przyrodniczo, trudno wyobrazić sobie lepszy środek komunikacji niż rower. Ten sposób przemieszczania się jest nad wyraz popularny na Ziemi Milickiej, co gołym okiem można zaobserwować w każdy dzień tygodnia, a szczególnie w dni wolne od pracy i święta.

Ilość rowerów przypadających na jednego mieszkańca w powiecie milickim jest wyższa niż przeciętna w całym kraju. Rower to wspólnik w wyprawach i eskapadach rekreacyjnych, ale także często jedyny środek łączności wykorzystywany do załatwienia większości spraw życiowych – zakupów, wizyty u lekarza, czy wyjazdu do kościoła. Kiedyś tę funkcję z powodzeniem wypełniała kolejka wąskotorowa (Wrocławska Kolej Dojazdowa), która służyła niemieckojęzycznym mieszkańcom Ziemi Milickiej od końca XIX wieku, a później od 1945 roku polskim osadnikom, przywiezionym tu spod Lwowa, Stanisławowa, Zbaraża, Zaleszczyk, Łucka, czyli kresów II Rzeczpospolitej, jak i napływowej ludności z tzw. Polski centralnej oraz Wielkopolski. Kolejka wąskotorowa pełniła ważną funkcję komunikacyjną, łącząc Milicz z miejscowościami na osi zachód – wschód, pozbawionych innej łączności, także ze względu na specyficzne położenie i brak dróg o nawierzchni bitumicznej.

Kolejką dojeżdżali ludzie do pracy w milickich zakładach oraz uczniowie do wszystkich typów szkół, a także mieszkańcy wsi do lekarzy, sklepów i milickich urzędów. Podróż odbywała się wagonikami ciągniętymi przez parowóz (Px 48), lokomotywę spalinową Lyd, a także samobieżnym wagonem spalinowym MBx-1, zwanym „motorówką”. Stały element krajobrazu Doliny Baryczy, do którego przywykła nie tylko lokalna społeczność, ale i zwierzyna leśna, zniknął nagle w 1991 roku, kiedy decyzję o likwidacji podjął poznański oddział PKP. Od tego momentu rozpoczął się proces degradacji i likwidacji linii. Dopiero w 2008 roku, powiat milicki podjął ambitne zadanie, wybudowania na trasie przebiegu kolejki, ścieżki rowerowej. Zdobyte środki unijne pozwoliły na stworzenie 20 kilometrów trasy o szerokości 2 metrów przebiegającej w atrakcyjnym przyrodniczo i krajobrazowo terenie. Zachowano przy tym charakter pierwotny obiektu budując miejsca postojowe w stylu kolejowych przystanków oraz tworząc 3 punkty ekspozycji taboru kolejowego w Miliczu i Sułowie. Trasa przejazdu jest przyjazna, bardzo bezpieczna i niewymagająca nadzwyczajnych umiejętności . Jest też malownicza i zróżnicowana – krajobrazowo i technicznie, odpowiadając potrzebom turystyki rowerowej, a przede wszystkim – rodzinnej. W tym celu przy trasie zlokalizowano w 2013 roku pierwsze w Polsce plenerowe akwarium z rybami żyjącymi w Stawach Milickich oraz wybudowano zalew rekreacyjny przy ul. Wojska Polskiego w Miliczu z pełną infrastrukturą wypoczynkową.

O Miliczu, Turystyka